Voor het aanleggen en onderhouden van infrastructuur en groen onderhoud in (zware) industriegebieden heb je behoorlijk wat kennis nodig. Je hebt te maken met strenge wet-, regelgeving en veiligheidseisen. Én het groen moet in eerste instantie functioneel zijn. Als specialist en totaalontzorger in groen, grond en infra snappen wij de belangen.

 

Onze mensen zijn specialisten op het gebied van industrieel terreinbeheer. Ze kennen de bijzondere en complexe terreinen en snappen de wensen en uitdagingen van de opdrachtgever. We hebben kennis op het gebied van de grond en de verschillende toepasbare technieken. Met onze machines zijn onze mensen tot (bijna) alles in staat.

 

Je ziet ons als hoofdaannemer opereren bij (onder andere) petrochemische bedrijven. En ontzorgen van A tot Z.

Daar maken en onderhouden we bijvoorbeeld tankdijken. We zorgen ervoor dat ze er niet alleen knap bij liggen, maar ook te allen tijde in staat zijn om te doen waar ze voor gemaakt zijn: het vormen van een natuurlijke buffer en het waarborgen van de veiligheid.

 

En we doen meer. Van het aanleggen van boven- en ondergrondse infrastructuur tot het verrichten van specialistisch grondwerk.

 

Hier zijn we goed in:

  • Aanleg bedrijventerrein
  • 3D profileren van het terreinen met de graafmachine
  • Inmeten ondergrondse infra met GPS
  • Aanleg en onderhoud watergangen
  • Groenonderhoud van petrochemische terreinen
  • Bodemsaneringen (BRL SIKB gecertificeerd)
  • Aanleg van kabels en leidingen
  • Hijsen en Transport van transportleidingen
  • Gladheidsbestrijding
  • Recycling groen en grond

Kees Klok
Arjo Klok
Johnny
Jan vd Pols

Wilt u weten hoe wij onze kwaliteit, slagkracht en kennis kunnen inzetten voor uw groen, grond of infra project? Neem dan contact met ons op!