certificaat CO2-prestatieladder DKCT - PVIS
maandag 27 april 2020

CO2-prestatieladder niveau 3 behaald!

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Met het behalen van het CO2-prestatieladder certificaat niveau 3 laten Dick Klok Cultuurtechniek en Aannemingsbedrijf P. Vis zien doelgericht bezig te zijn met CO2-reductie.

Het houdt in dat we inzicht geven in de CO2-voetafdruk van de bedrijfsvoering en de indirecte emissies, reductiedoelstellingen hebben geformuleerd, transparant zijn over de eigen CO2-uitstoot, transparant zijn in interne en externe communicatie en deelnemen aan diverse CUMELA sector initiatieven op het gebied van CO2-reductie.

De documenten zijn gepubliceerd op deze website onder het kopje 'Over ons'

Kees Klok
Arja Klok
Johnny
 


Wilt u weten hoe wij onze kwaliteit, slagkracht en kennis kunnen inzetten voor uw groen, grond of infra project? Neem dan contact met ons op!

blank