Start werkzaamheden Adriana Polder, Stellendam

In opdracht van waterschap Hollandse Delta zijn wij gestart met het project “effectueren peilbesluit Adrianapolder Stellendam”. Doel van de werkzaamheden is de zoetwateraanvoer naar de Adrianapolder en het Poldertje van Goekoop in de toekomst te garanderen.

Doordat de Haringvlietdam regelmatig op een kier staat kan het water, dat nu via de Zuiderdiepboezem de polder ingelaten wordt, in de toekomst brak worden.

De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van twee bestaande watergangen en het graven van een nieuw stuk verbindende watergang. Hierdoor ontstaat een nieuwe watergang met een lengte van ruim een kilometer, die aan beide zijde van beschoeiing wordt voorzien. Naast het graven van de watergang worden er ook andere waterbouwkundige werkzaamheden uitgevoerd binnen de Adrianapolder; Er worden twee nieuwe dammen in de watergang aangebracht en twee bestaande dammen worden verlegd. Aan de Zuid-Havendijk wordt een schotbalken overstort aangebracht in de duiker naar de Zuiderdiepboezem en aan de Ooievaarsdijk wordt in de duiker onder de Vissersdijk een overstortschuif geplaatst.

Als laatste maatregel wordt er bij de huidige uitlaat van de polder, ter hoogte van de kruising Adrianadijk – Korteweg, een pomp geplaatst. Deze pomp in combinatie met de stuw worden geautomatiseerd, zodat het waterpeil in de Adrianapolder en de toevoer van zoetwater geregeld kunnen worden.

Kees Klok
Arja Klok
Johnny
 


Wilt u weten hoe wij onze kwaliteit, slagkracht en kennis kunnen inzetten voor uw groen, grond of infra project? Neem dan contact met ons op!

blank