VCA**

Dick Klok Cultuurtechniek streeft naar een zo veilig mogelijke werkomgeving voor haar personeel. Dit bereiken wij door het welzijn te bevorderen, zodat een goed gemotiveerd team aan het werk is. Elke medewerker heeft zijn specialisme door vakgerichte opleidingen of cursussen, zodat zij vakkundig te werk kunnen gaan. Door onze machines goed te onderhouden zorgen we voor een gezonde, schone en veilige werkomgeving zowel voor personeel als omstanders.

 

ISO 9001:2015

Kwaliteit staat in een zeer hoog vaandel bij Dick Klok Cultuurtechniek. Er wordt gestreefd naar tevreden klanten, wat ons lukt, mede door goed gemotiveerde medewerkers met kennis van zaken. Onze uitvoerders proberen door regelmatig contact met de klant, aan de klantwensen te voldoen.

 

VKL*

Binnen het agrarisch loonwerk wordt regelmatig gewerkt met voedsel voor mens en dier. Het is van belang dat het werken met deze producten zorgvuldig en hygiënisch gebeurd, zodat er zo weinig mogelijk ziekten en / of beschadigingen optreden tijdens het zaaien, poten, oogsten en verwerken van deze producten. Onze agrarische klanten moeten kunnen aantonen dat het ingeschakelde loonbedrijf zich aan dezelfde eisen houdt als zij, voor wat betreft voedselveiligheid, daarom zijn wij aangesloten bij stichting ProAct en bezitten wij ons VKL* (voedsel kwaliteit loonwerk) certificaat.


Cumela Nederland

Dick Klok Cultuurtechniek is lid van brancheorganisatie Cumela Nederland.
Wat doet Cumela o.a. voor bedrijven als Dick Klok Cultuurtechniek?

    • Krachtig en helder de belangen verdedigen
    • Actief deelnemen aan het overleg met de nationale en Europese overheid
    • Specifieke kennis beschikbaar stellen
    • Begeleiding bij veranderingsprocessenBeroepsgoederenvervoer

Dick Klok Cultuurtechniek beschikt over een vergunning voor nationaal en internationaal goederenvervoer.
Zij is hiermee bevoegd vervoer voor derden uit te mogen voeren.


Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek

Dick Klok Cultuurtechniek is sinds 2009 lid van Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek.


BRL SIKB 7000

Aannemingsbedrijf P. Vis is gecertificeerd voor de BRL SIKB 7000 met de protocollen 7001 en 7004.
Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) is bedoeld voor de uitvoering van landbodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en tijdelijk uitplaatsing van grond.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze eigen DLP-ers, KVP-er en CROW gekeurde kraanmachinisten en grondwerkers.
Ook onze machines zijn uitgerust volgens de geldende richtlijnen met bijvoorbeeld een overdrukcabine.


kamer van Koophandel

Download KvK DKCT Klok Download KvK PVIS

Kees Klok
Arja Klok
Johnny
 


Wilt u weten hoe wij onze kwaliteit, slagkracht en kennis kunnen inzetten voor uw groen, grond of infra project? Neem dan contact met ons op!