Met de CO2-Prestatieladder maken we onze jaarlijkse CO2-uitstoot inzichtelijk en sturen we op verbeteringen. Dit instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.


Sturen op CO2-reductie

Door onze certificering voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder bieden we niet alleen inzicht in de mate waarin Gebroeders Klok Holding (handelend onder Dick Klok Cultuurtechniek en Aannemingsbedrijf P. Vis) werk maakt van CO2-reductie, maar kunnen we daar ook jaarlijks verbeteringen in doorvoeren. Op deze pagina publiceren wij de meest actuele versies van documenten voor de CO2-Prestatieladder.

315.1 CO2 emissie inventaris 2018

315.1 CO2 emissie inventaris 2020

315.1 CO2 emissie inventaris 2021

315.1 CO2 emissie inventaris 2022


315.2 Emissie inventarisrapport 2019


315.2 Emissie inventarisrapport 2022

 
315.4 CO2 Reductiemaatregelen

315.10 Actieve deelname initiatief

315.10 Actieve deelname initiatief 2023

Klik op de link en download het certificaat:

Gebr. Klok - CO2 prestatieladder niv. 3 - 24-2-2023

 

 

Kees Klok
Arjo Klok

Wilt u weten hoe wij onze kwaliteit, slagkracht en kennis kunnen inzetten voor uw groen, grond of infra project? Neem dan contact met ons op!