Met de CO2-Prestatieladder maken we onze jaarlijkse CO2-uitstoot inzichtelijk en sturen we op verbeteringen. Dit instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van materialen en het gebruik van duurzame energie.


Sturen op CO2-reductie

Door onze certificering voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder bieden we niet alleen inzicht in de mate waarin Gebroeders Klok Holding (handelend onder Dick Klok Cultuurtechniek en Aannemingsbedrijf P. Vis) werk maakt van CO2-reductie, maar kunnen we daar ook jaarlijks verbeteringen in doorvoeren. Op deze pagina publiceren wij de meest actuele versies van documenten voor de CO2-Prestatieladder.

315.1 CO2 emissie inventaris 2018
315.1 CO2 emissie inventaris 2020
315.1 CO2 emissie inventaris 2021
315.1 CO2 emissie inventaris 2022
315.1 CO2 emissie inventaris 2023
315.2 Emissie inventarisrapport 2019
315.2 Emissie inventarisrapport 2022
315.2 Emissie inventarisrapport 2023

315.4 CO2 Reductiemaatregelen
315.10 Actieve deelname initiatief
315.10 Actieve deelname initiatief 2023
 CO2 prestatieladder GKH 2023


Klik op het PDF icoon en download het certificaat

Kees Klok
Arjo Klok

Wilt u weten hoe wij onze kwaliteit, slagkracht en kennis kunnen inzetten voor uw groen, grond of infra project? Neem dan contact met ons op!