Aanleg beplanting oevers ’t Wiel Poortugaal

De werkzaamheden van fase 1, rondom ’t Wiel in Poortugaal vorderen gestaag. Het grondwerk rondom de oevers is klaar. Vervolgens wordt er gewerkt aan de aanleg van een wandelpad. Ook worden er cocosmatten met water- en oeverplanten in de waterlijn geplaatst. De beplanting bestaat straks uit scherpe zegge, dotterbloemen, rietgras, moeras vergeet-me-nieten, bosbies en gele lissen.

  • Categorie : semi overheid
  • Startdatum : 18 april 2015
  • Status : Afgerond
  • Opdrachtgever : Gemeente Albrandswaard

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Berm en slootonderhoud

Agrariërs, overheid en bedrijven

Onderhoud openbaar groen

Gemeente Brielle

Onderhoud zeepeduinen zeeland

Provincie Zeeland

blank