Aanleg beplanting oevers ’t Wiel Poortugaal

De werkzaamheden van fase 1, rondom ’t Wiel in Poortugaal vorderen gestaag. Het grondwerk rondom de oevers is klaar. Vervolgens wordt er gewerkt aan de aanleg van een wandelpad. Ook worden er cocosmatten met water- en oeverplanten in de waterlijn geplaatst. De beplanting bestaat straks uit scherpe zegge, dotterbloemen, rietgras, moeras vergeet-me-nieten, bosbies en gele lissen.

  • Categorie : semi overheid
  • Status : Afgerond
  • Opdrachtgever : Gemeente Albrandswaard

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Herinrichting tuin verzorgingshuis

Careyn

Renovatie natuurgras sportveld

Gemeente Zwijndrecht

Beschoeiing zetten in Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk

blank