Beregenen bij landbouwers

Door de aanhoudende droogte hebben de net gezaaide en gepote gewassen zoals bijvoorbeeld aardappelen, mais, spruiten een grote behoefte aan water.

Beregenen is een hulpmiddel om de gewassen te laten starten met de groei en/of de gewassen vitaal te houden.

Zelden is het voorgekomen dat er in april en mei al zoveel beregend moest worden.

Gelukkig is in onze regio voldoende zoet water beschikbaar in de sloten.

We hebben twee beregeningshaspels beschikbaar om in te zetten.

  • Categorie : landbouw
  • Status : doorlopend
  • Opdrachtgever : landbouwers

Gerelateerde projecten

Voor de landbouw hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Loonwerk: aardappelteelt

akkerbouwers

Loonwerk: uienladen

akkerbouwers

Kilveren

landbouwers

blank