Berm- en slootonderhoud in de regio IJsselmonde

Riet en waterplanten zijn goed voor de kwaliteit van het water en vaak ook mooi om te zien. Echter zonder regulier onderhoud groeien sloten en singels op den duur dicht. Bij hevige regenval neemt bijvoorbeeld de kans op wateroverlast toe.

Aannemingsbedrijf P. Vis BV voert in opdracht van het Waterschap Hollandse Delta het reguliere onderhoud uit in de regio IJsselmonde. U ziet ons zowel aan het werk in de bebouwde kom als in de polders en de natuurgebieden.

Wij doen dit met grote zorg voor de natuur en haar omgeving. Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken.
Om schade te voorkomen vragen wij u vriendelijk om uit voorzorg overhangende takken te verwijderen. En afrasteringen die voor een belemmering zorgen, vragen wij u te verplaatsen. Eventuele uitmondingen van bijvoorbeeld hemelwaterafvoer en drainages moeten in het talud zijn weggewerkt of te zijn uitgemaaid zodat deze goed zichtbaar zijn voor de chauffeur. Voor schade aan obstakels die niet zichtbaar zijn, of die niet mondeling kenbaar zijn gemaakt aan onze chauffeur, stellen wij ons niet aansprakelijk.

In het bijgevoegde plaatje is zichtbaar gemaakt wat het werkveld is van het reguliere onderhoud. Het ‘droge talud’ (de slootkant tot 30 centimeter boven de wateroppervlakte) valt buiten de opdracht van het waterschap. Grondgebruikers kunnen er voor kiezen om het droge talud ook te laten maaien. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons bedrijf.  De kosten voor extra werk komen voor rekening van de grondgebruiker.

  • Categorie : semi overheid
  • Status : Afgerond
  • Opdrachtgever : Waterschap Hollandse Delta

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Herinrichting tuin verzorgingshuis

Careyn

Renovatie natuurgras sportveld

Gemeente Zwijndrecht

Beschoeiing zetten in Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk

blank