berm- en slootonderhoud

Voor agrariërs, overheden en bedrijven verzorgen wij het onderhoud van bermen en watergangen. Dit betekent onder andere dat we droge taluds maaien en watergangen schoonmaken met de maaikorf.

Op Goeree-Overflakkee verzorgen wij voor Minekus Zuidland het berm- en slootonderhoud voor het Waterschap Hollandse Delta op de westelijke kant van het eiland.

  • Categorie : semi overheid
  • Status : lopend
  • Opdrachtgever : Waterschap Hollandse Delta

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Berm en slootonderhoud

Berm en slootonderhoud

Voor agrariërs, overheid en bedrijven verzorgen wij het onderhoud van bermen en watergangen.

Werkzaamheden die wij uitvoeren zijn onder andere slootmaaien, klepelen en/of maaien.

  • Categorie : semi overheid
  • Status : Opgeleverd
  • Opdrachtgever : Agrariërs, overheid en bedrijven

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Herinrichting tuin verzorgingshuis

Careyn

Renovatie natuurgras sportveld

Gemeente Zwijndrecht

Beschoeiing zetten in Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk

blank