Beschoeiing zetten park Rhoon

Om de oever te beschermen tegen afkalving plaatsen we in opdracht van BAR organisatie beschoeiing in park Rhoon. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de herinrichting van park Rhoon.

  • Categorie : semi overheid
  • Startdatum : 28 april 2020
  • Status : afgerond
  • Opdrachtgever : BAR organisatie

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Natuurherstel eilanden Grevelingen

Provincie Zeeland

berm- en slootonderhoud

Waterschap Hollandse Delta

Zagen met de kraan

Natuurmonumenten

blank