Herstel droge graslanden in Oostvoorne

In opdracht van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap hebben wij in de afgelopen weken een natuurherstelproject uitgevoerd in de Duinen van Oostvoorne.
De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van struweel en stobben, het maaien en afvoeren van lage begroeiing en kleinschalig plaggen. Het doel is het herstellen van het oorspronkelijke open duinlandschap, specifiek het herstellen van droge duingraslanden. Na een mooie start heeft het werk stil gelegen vanwege een paar forse regenbuien. De wandelpaden stuk rijden in het populaire wandelgebied zou zonde zijn. Gelukkig knapte het weer op en konden we het werk netjes voor het broedseizoen afronden. De eerste baltsende boomleeuweriken zijn al gesignaleerd.

  • Categorie : semi overheid
  • Startdatum : 3 april 2017
  • Status : Afgerond
  • Opdrachtgever : Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Natuurherstel eilanden Grevelingen

Provincie Zeeland

berm- en slootonderhoud

Waterschap Hollandse Delta

Zagen met de kraan

Natuurmonumenten

blank