HSV Saints - renovatie sportveld

In opdracht van Sportbedrijf Rotterdam zijn we in 2019 gestart met de renovatie van honk-softbalveld van Saints Rotterdam.

Door de vele regen in de herfst en winter heeft de uitvoering de nodige vertraging opgelopen. Nu zijn we weer volop bezig. In 2019 is de drainage aangelegd en zijn de hekwerken geplaatst en is de verharding rondom het veld gerealiseerd. Ondertussen wordt de toplaag aangelegd.

  • Categorie : semi overheid
  • Status : lopend
  • Opdrachtgever : Sportbedrijf Rotterdam

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Herinrichting tuin verzorgingshuis

Careyn

Renovatie natuurgras sportveld

Gemeente Zwijndrecht

Beschoeiing zetten in Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk

blank