Meer melk per hectare

Tijdens de veehouderij informatiebijeenkomst van ons Open Huis in januari was het thema: ‘meer melk per hectare’. In aansluiting daarop hebben wij een Vredo doorzaaimachine Agri Twin (5,8 meter met packerringrol) gekocht. Vanaf half maart kan deze machine worden ingezet.

Het is bekend dat mevredolkveehouders steeds meer akkerbouwmatig aan de slag gaan met hun gras. “Het gaat er om zoveel mogelijk hoogwaardig ruwvoer op eigen grond te telen”.

Als loonwerker zoeken we voortdurend naar oplossingen voor deze uitdaging. Door de inzet van de juiste technieken en machines zijn we van toegevoegde waarde voor de opbrengstverhoging van de ruwvoerteelt van onze klanten.

De Vredo doorzaai machine DZ Argri Twin beschikt over het dubbele schijven systeem dat het zaad in de grond legt. Daarnaast heeft onze machine een packerringrol die de snede afsluit en de uitstoeling van het bestaande gras bevordert. Dit garandeert een snelle kieming en worteling van het graszaad. Bovendien zorgen de twee pendelende secties en geveerde schijvenparen voor een hele goede bodemvolging.

tabel resultaten verschillende techniekenWat zijn de voordelen? Doorzaaien van weilanden is een zeer goed alternatief om kostenbewust grasland te vernieuwen. Inclusief loonwerk en graszaad, kost doorzaaien gemiddeld € 121,25* per hectare. Ook grasland op minder draagkrachtige gronden zoals zware klei en veen leent zich bij uitstek om in de lente of herfst doorgezaaid te worden. De indrukwekkende resultaten van het Vredo systeem worden d.m.v. meerdere (inter)nationale onderzoeken in de afgelopen decennia herhaaldelijk bevestigd (www.graslanddoorzaaien.nl). Uit onderzoek blijkt dat het Vredo systeem een kieming kent van 96% en een verdeling van bijna 98% . groeiproces gras*Cijfers gebaseerd op gemiddelde Nederlandse prijzen van een loonwerker met een 5,8 m Vredo Agri Twin doorzaaimachine en uitgaande van 15 kg graszaad per hectare.

  • Categorie : landbouw
  • Startdatum : 20 mei 2017
  • Status : Afgerond
  • Opdrachtgever : DKCT

Gerelateerde projecten

Voor de landbouw hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Graanoogst 2018

Regio Zuid-Hollandse eilanden

Meer melk per hectare

DKCT

blank