Natuurherstel Zeepeduinen

In opdracht van Natuurmonumenten werken wij sinds deze zomer dagelijks met een team van kraanmachinisten, trekkerchauffeurs en handwerkers aan het natuurherstel in het prachtige natuurgebied De Zeepeduinen op Schouwen.

Het project heeft als doel om het dichtgroeien van de duinen met struweel en bosopslag deels weer ongedaan te maken zodat er weer Grijze duinen en Vochtige duinvalleien’ ontstaan. Het herstel wordt o.a. bereikt door de Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina) te bestrijden. Daarnaast wordt er ook bos en struweel verwijderd en worden natte duinvalleien geplagd. Dit betekent dat de bovenlaag van de bodem wordt afgeschraapt. Het plagsel wordt door ons verzameld en afgevoerd uit het gebied. Eind van dit jaar ronden we de werkzaamheden van dit deelplan af.

  • Categorie : semi overheid
  • Status : Opgeleverd
  • Opdrachtgever : Natuurmonumenten

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Herinrichting tuin verzorgingshuis

Careyn

Renovatie natuurgras sportveld

Gemeente Zwijndrecht

Beschoeiing zetten in Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk

blank