Onderhoud bomen in Brielle

In opdracht van Gemeente Brielle hebben wij op enkele plekken onderhoud aan bomen uitgevoerd. Het vrijkomende hout is ter plekke versnipperd.

  • Categorie : semi overheid
  • Startdatum : 30 maart 2020
  • Status : doorlopend
  • Opdrachtgever : Gemeente Brielle

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Natuurherstel eilanden Grevelingen

Provincie Zeeland

berm- en slootonderhoud

Waterschap Hollandse Delta

Zagen met de kraan

Natuurmonumenten

blank