Onderhoud zeepeduinen zeeland

In opdracht van Natuurmonumenten voeren we onderhoud uit in de Zeepeduinen in Provincie Zeeland. We bestrijden de Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina). Deze exoot wordt ook wel “Bospest” genoemd omdat zij hele gebieden kan overwoekeren. De struiken worden er machinaal uit getrokken waardoor er zo min mogelijk wortels achterblijven in de bodem.

  • Categorie : semi overheid
  • Startdatum : 29 augustus 2018
  • Status : Opgeleverd
  • Opdrachtgever : Provincie Zeeland

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Natuurherstel eilanden Grevelingen

Provincie Zeeland

berm- en slootonderhoud

Waterschap Hollandse Delta

Zagen met de kraan

Natuurmonumenten

blank