Polder Zuidoord

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta plaatsen wij een nieuw gemaal voor de polders Zuidoord en Beningerwaard in Zuidland. Dit gemaal vervangt twee oude en versleten gemalen in de genoemde polders. Een mooi civiel project dat begin oktober wordt afgerond.

  • Categorie : semi overheid
  • Status : Afgerond
  • Opdrachtgever : Waterschap Hollandse Delta

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Herinrichting tuin verzorgingshuis

Careyn

Renovatie natuurgras sportveld

Gemeente Zwijndrecht

Beschoeiing zetten in Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk

blank