Polder Zuidoord

In opdracht van Waterschap Hollandse Delta plaatsen wij een nieuw gemaal voor de polders Zuidoord en Beningerwaard in Zuidland. Dit gemaal vervangt twee oude en versleten gemalen in de genoemde polders. Een mooi civiel project dat begin oktober wordt afgerond.

  • Categorie : semi overheid
  • Startdatum : 14 september 2017
  • Status : Afgerond
  • Opdrachtgever : Waterschap Hollandse Delta

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Berm en slootonderhoud

Agrariërs, overheid en bedrijven

Onderhoud openbaar groen

Gemeente Brielle

Onderhoud zeepeduinen zeeland

Provincie Zeeland

blank