Project ’t Wiel in Poortugaal

In week 11 zijn de baggerwerkzaamheden in ’t Wiel gestart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een schuifboot. Deze verplaatst de bagger naar de oever waar een rupskraan met knijper, de bagger oplaadt. De bagger wordt met een tractor met kieper afgevoerd naar het depot dat is gelegen bij het G.J. Rooimanspad in Poortugaal. Het baggeren wordt gedaan als basis voor de volgende stap in het project, namelijk de aanleg van de natuurvriendelijke oevers rondom ’t Wiel.

  • Categorie : semi overheid
  • Startdatum : 15 maart 2015
  • Status : Afgerond
  • Opdrachtgever : Gemeente Albrandswaard

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Sportvelden onderhoud

diverse gemeenten

Natuurherstel eilanden Grevelingen

Provincie Zeeland

berm- en slootonderhoud

Waterschap Hollandse Delta

blank