Renovatie Park Rhoon

In opdracht van BAR organisatie voeren onze medewerkers voorbereidende werkzaamheden uit voor de renovatie van Park Rhoon.

Onze medewerkers verwijderen begroeiing. Aansluitend plaatsen wij beschoeiing ter versterking van de oevers en leggen we op andere delen natuurvriendelijke oevers aan.

  • Categorie : semi overheid
  • Startdatum : 12 maart 2020
  • Status : afgerond
  • Opdrachtgever : BAR organisatie

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Natuurherstel eilanden Grevelingen

Provincie Zeeland

berm- en slootonderhoud

Waterschap Hollandse Delta

Zagen met de kraan

Natuurmonumenten

blank