Vervolgbeheer Zeepeduinen

In opdracht van Provincie Zeeland en in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten voeren we onderhoudswerkzaamheden uit in de Zeepeduinen op Schouwen Duiveland. Het zijn werkzaamheden in het kader van het vervolgbeheer in dit gebied.

De afgelopen jaren is het oorspronkelijke open karakter in de Zeepeduinen teruggebracht. De snelgroeiende uitheemse Amerikaanse vogelkers wordt op een gestructureerde manier bestreden door het uittrekken met wortel en al. De inzet van de kleine rupskranen wordt door de Schotse hooglanders rustig bekeken.

  • Categorie : semi overheid
  • Startdatum : 11 september 2017
  • Status : Afgerond
  • Opdrachtgever : Staatbosbeheer

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Natuurvriendelijke oevers aanleggen Park Rhoon

BAR organisatie

Aanleg natuurlijke speelplek schoolplein De Wegwijzer

Voorne-Putten werkt

Beschoeiing zetten park Rhoon

BAR organisatie

blank