Zagen met de kraan

Voor opdrachtgever Natuurmonumenten zijn wij werkzaam in de Dintelse Gorzen. In dit gebied is sprake van verbossing en verruiging. Alleen begrazing is onvoldoende om de gewenste vochtige vallei vegetatie, te behouden.

Wij realiseren aanvullende beheermaatregelen om de verbossing tegen te gaan. De werkzaamheden bestaan uit: afzagen van berken, afzetten van opschot van berk en wilg, frezen van stronken, versnipperen vrijkomend hout en dit verwerken op wandelpaden.

Op de foto’s is te zien dat Maarten met zijn kraan de berken afzaagt en op rillen legt. Het vrijkomende hout is terplekke versnippert, opgevangen en verwerkt op wandelpaden.

  • Categorie : semi overheid
  • Status : lopend
  • Opdrachtgever : Natuurmonumenten

Gerelateerde projecten

Voor de semi overheid hebben wij onderstaande projecten uitgevoerd.

Herinrichting tuin verzorgingshuis

Careyn

Renovatie natuurgras sportveld

Gemeente Zwijndrecht

Beschoeiing zetten in Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk

blank