De Nederlandse boer kent weinig rustige periodes, maar er zijn gedurende het jaar periodes waarin het echt aanpoten is. Met onze vakkundige mensen en hightech machines ondersteunen we graag in deze topdrukte.

 

Veel van de medewerkers van Dick Klok Cultuurtechniek hebben affiniteit met de landbouw en kennen de uitdagingen van de akkerbouwer en veehouder. Ze hebben aan onze machines en een half woord van de opdrachtgever genoeg om bulten werk uit handen te nemen.

 

Hiermee helpen we veehouders graag:

 • Maaien, schudden en harken
 • Gras inkuilen met opraapwagens
 • Kuil verdelen met aandrukwals
 • Zaaien van grassen
 • Graslandverbetering
 • Frezen van greppels
 • Drainage doorspuiten
 • Persen en wikkelen van ronde balen hooi / stro
 • Persen van kleine balen hooi / stro
 • Aanleg van erfverharding en sleufsilo’s

 

Hiermee helpen we akkerbouwers graag:

 • Grondbewerking: ploegen, egaliseren, schijveneggen, frezen
 • Zaaien / Poten
 • Rooien van aardappelen (compleet met inschuurlijn en kippers met trekkers en chauffeurs)
 • Oogsten van granen
 • Drainage doorspuiten
 • Beregenen
 • Persen van stro (ronde en kleine balen)
 • Klepelmaaien van groenbemester / slootkanten

 

Kees Klok
Arja Klok
Johnny
 


Wilt u weten hoe wij onze kwaliteit, slagkracht en kennis kunnen inzetten voor uw groen, grond of infra project? Neem dan contact met ons op!